theme switch

Spadek bitcoina - jak możemy na nim skorzystać?

Spadek bitcoina w ostatnich miesiącach stał się już normą dla inwestorów jak to zazwyczaj ma miejsce podczas bessy. Pomimo, że znaczna większość osób traci podczas takich wydarzeń, to jest również grupa, która stara się zarobić na tym jak najwięcej kapitału.Spadek bitcoina umożliwia... » czytaj dalej

Jaki był najwyższy kurs bitcoina? Historyczne kursy BTC

Od początku istnienia bitcoina zawsze zagadką było jaki najwyższy kurs bitcoina uda nam się zobaczyć. Gdy aktywo to dopiero zaczynało pisać swoją historię jego wartość była na tyle niska, że jeden programista wydał 10 tysięcy bitcoinów, aby zapłacić za pizzę o wartości 30 dolarów.... » czytaj dalej

Gary Gensler - przewodniczący SEC klasyfikuje bitcoina jako towar

Przewodniczący Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. SEC – U.S. Securities and Exchange Commission) - Gary Gensler, wypowiedział się, że pod względem prawnym bitcoin mógłby... » czytaj dalej

Akumulacja bitcoina wśród inwestorów nadal trwa.

Akumulacja bitcoina wśród dużych inwestorów trwa. Mimo to, jak możemy łatwo zaobserwować, bitcoin od trzech miesięcy jest w trendzie spadkowym. Od szczytu cenowego, jaki wybił w listopadzie ubiegłego roku w okolicach 69 tys. dolarów kurs stopniowo koryguje i najniższym punkcie od chwili rozpoczęcia... » czytaj dalej

Masowa korekta bitcoina do 33 tys. dolarów - krach na rynku kryptowalut.

W ciągu ostatnich miesięcy bitcoin notuje ogromne spadki, a w szczytowym punkcie jego kurs znajdował się ponad 50% poniżej swojego ATH (ang. all time high). Najniższa tegoroczna wartość oscylowała w okolicach 33 tys. dolarów, a w przypadku altcoinów wiele z nich zanotowało ponad 60 do 70%... » czytaj dalej

Zmniejszone obciążenie sieci bitcoina i ethereum, co je spowodowało?

W ostatnich tygodniach bardzo widoczny jest spadek zainteresowania kryptowalutami, co po części wiąże się z trwającym od listopada trendem spadkowym. Kurs bitcoina skorygował z poziomu nowego szczytu w okolicach 69 tys. dolarów o ponad 45%, przez co wielu inwestorów zaczęło wycofywać się... » czytaj dalej

Co spowodowało ostatnie spadki bitcoina?

Kurs bitcoina w ostatnich dwóch miesiącach kontynuuje swój spadkowy trend, który rozpoczął się po ustanowieniu nowego szczytu na poziomie 69 tys. dolarów. Od tego czasu wartość ta sukcesywnie spada i aktualnie oscyluje w okolicach 42 tys. dolarów za sztukę. W ostatnim czasie doszło do kilku... » czytaj dalej

Aktualizacja w sieci bitcoina - czym jest Taproot?

Sieci blockchain ze względu na swój zdecentralizowany charakter, aby dokonać aktualizacji i jakichkolwiek zmian w jej dotychczasowym działaniu muszą dokonać tzw. rozwidlenia (ang. fork). Może mieć ono dwojaki chakrater – albo są to zmiany spowodowane modyfikacjami parametrów w sieci,... » czytaj dalej

Jak w ostatnim czasie rozwija się branża i tokeny NFT?

Wraz z rosnącą ciągle w ostatnim czasie popularnością rynku kryptowalut zwiększa się również zainteresowanie poszczególnymi branżami, które są z nimi pośrednio lub bezpośrednio powiązane. Dynamiczny rozwój blockchaina spowodował, że tworzą się za jego pośrednictwem coraz to bardziej... » czytaj dalej

Kurs bitcoina ustanawia nowe szczyty, jak zachowa się dalej?

Po ostatniej fali wzrostów, z którą mieliśmy do czynienia na początku miesiąca bitcoin ustanowił nowe ATH (ang. all time high) na poziomie 67 tys. dolarów, a następnie skorygował w okolice 60 tys. dolarów i od kilkunastu dni utrzymuje ten poziom. Jednym z czynników, który działał jak katalizator... » czytaj dalej

Więcej wiadomości