theme switch

Analiza on-chain kursu bitcoina - czy to dobry moment na zakup?

Analiza danych on-chain jest to metoda wykorzystująca dane z otwartej księgi blockchaina, która służy do określania zachowań rynkowych wśród inwestorów. Obejmuje ona przegląd wszystkich transakcji i sald użytkowników w sieci, także to jakie decyzje podejmują w określonym przedziale czasowym. Transakcje on-chain, są to transakcje, które występują w łańcuchu bloków i znajdują swoje odzwierciedlenie w rozproszonej księdze bitocina. Zostały one uwierzytelnione i zweryfikowane przez walidatorów, a następnie trafiły do docelowego odbiorcy.

Analiza on-chain i kurs bitcoina

Metoda ta pozwala nam na weryfikację pewnych wzorców zachowań wśród inwestorów, które mogą rzutować bezpośrednio na sytuację rynkową.  Zachowania te odbijają się na kursach kryptowalut, oraz pozwalają ocenić sentyment jaki panuje na rynku. Wyodrębnianie niektórych informacji z całej puli transakcji i ich analiza on-chain może przysłużyć się do podejmowania lepszych decyzji inwestycyjnych, a także ułatwia określenie w jakiej fazie rynku jesteśmy. Nie należy opierać na nich całej strategii inwestycyjnej, ale traktować jedynie jako sugestię, która w szerokim spektrum ułatwi nam podjęcie trudnych decyzji.

Wskaźnik MVRV Z-Score dla bitcoina

Jest to wskaźnik który pokazuje nam różnicę między kapitalizacją rynkową bitcoina, a jego wartością zrealizowaną. Wartość zrealizowana jest to kapitalizacja policzona na podstawie tego, kiedy dany bitcoin był ostatnio przetransferowany i po jakiej cenie, a następnie sumuje te wartości dla każdego z nich i przyjmuje średnią wartość. Jeśli wartość rynkowa przesuwa się skrajnie wysoko powyżej wartości zrealizowanej historycznie etap ten był szczytem hossy dla bitcoina.

mvrv Wskaźnik MVRV Z-Score dla kursu bitcoina.

Aktualnie wartość tego parametru oscyluje w okolicach zera, co jest niezwykle skrajną wartością, ale nie oznacza to, że nie może spaść niżej. Zazwyczaj gdy znajdował się on w "zielonej" strefie historycznie był to bardzo dobry moment na zakup tego aktywa. W najniższych punktach bessy przez bardzo krótki okres jego wartość spadała nawet poniżej zielonego obszaru, co dotychczas miało miejsce zaledwie trzy razy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jak możemy zauważyć z każdym kolejnym cyklem na rynku kryptowalut amplituda ta coraz mniej się waha, co związane jest z mniejszymi ruchami cenowymi w ujęciu procentowym, ze względu na większą ilość kapitału jaki potrzebny jest by kontynuować wzrosty.

Net Unrealized Profit/Loss - bitcoin

Jest to wskaźnik, który pokazuje poziom niezrealizowanych zysków i strat dla bitcoina. Jeśli poziom niezrealizowanych zysków jest wysoki, wiąże się to zazwyczaj z hossą i euforią która panuje na rynku. Jeśli natomiast sytuacja wygląda tak jak w tej chwili, oznacza to że większość inwestorów kupiła swoje bitcoiny po cenie wyższej, niż aktualna i posiadają na swoich kontach duże niezrealizowane jeszcze straty. Im bardziej się one pogłębią, tym gorsze sentymenty panują na rynku, a w tej chwili są one skrajnie negatywne. Mamy więc do czynienia z fazą określaną jako kapitulacja, z którą w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy do czynienia zaledwie sześć razy. Zazwyczaj trwała on przynajmniej kilka miesięcy i historycznie był to również bardzo dobry moment na zakup bitcoina.

Powiązane

Wprowadzamy sprzedaż Portfeli Ledger Nano S za bitcoiny

Czym jest SegWit i jak wpływa na szybkość transakcji w sieci bitcoina?

» więcej artykułów