theme switch

Polityka prywatności

Serwis KantorBitcoin.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę Bitcoin Wealth Management Group Ltd. z siedzibą w Wielkiej Brytanii, adres 590 Kingston Road, London, SW20 8DN, United Kingdom, wpisana do rejestru przedsiębiorców (The Registrar of Companies for England and Wales), pod numerem 11109684.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą Bitcoin Wealth Management Group Ltd. a osobami korzystającymi z Serwisu - Użytkownikami.

 

Odpowiedzialność

Serwis jest udostępniony bezpłatnie i skierowany do osób zainteresowanych tematyką kryptowalut, lecz korzystanie z niektórych usług znajdujących się w Serwisie, w szczególności usług związanych z kupnem i sprzedażą kryptowalut wiąże się z opłatami określonymi w Regulaminie serwisu.

Serwis posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy Bitcoin Wealth Management Group Ltd. mogą być uznane za rzetelne.

Bitcoin Wealth Management Group Ltd. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.

Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. W szczególności dotyczy to artykułów związanych z rynkiem kryptowalut i analiz rynkowych, które nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako porady inwestycyjne.

Bitcoin Wealth Management Group Ltd. nie odpowiada za jakiekolwiek działania podejmowane w związku z przeczytaniem artykułów znajdujących się z Serwisem KantorBitcoin oraz w wyniku korzystania z usług dostępnych w Serwisie. Handel i inwestowanie na rynku kryptowalut wiąże się z możliwym ryzykiem inwestycji.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani innych przepisów.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Serwis.

Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo zgody osoby reprezentującej firmę Bitcoin Wealth Management Group Ltd.

Ochrona prywatności

Bitcoin Wealth Management Group Ltd. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z części informacyjnej Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Korzystanie z niektórych usług znajdujących się w Serwisie, w szczególności tych związanych kupnem i sprzedażą kryptowalut wymaga przekazania danych niezbędnych do realizacji danej usługi w sposób rzetelny i bezpieczny, w tym danych kontaktowych do użytkownika.

Dane uzyskane w związku z realizacją usług w Serwisie są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych realizacji usług Serwisu KantorBitcoin.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

Bitcoin Wealth Management Group Ltd. może korzystać z serwerów reklam (takich jak Google DoubleClick), aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi w Serwisie. Serwer reklam wykorzystuje znaczniki kontekstu klienta (cookies), aby kierować reklamy do użytkownika.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zobacz także: