Polityka prywatności

Serwis KantorBitcoin.pl, zwany w dalszej części dokumentu Serwisem, jest serwisem internetowym prowadzonym przez firmę HappyProject Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu przy ul. Technologicznej 2, kod pocztowy 45-839.

Poniższy dokument stanowi formę porozumienia pomiędzy firmą HappyProject Sp. z o.o. a osobami korzystającymi z Serwisu – Użytkownikami.

 

Odpowiedzialność

Serwis jest udostępniony bezpłatnie i skierowany do osób zainteresowanych tematyką kryptowalut, lecz korzystanie z niektórych usług znajdujących się w Serwisie, w szczególności usług związanych z kupnem i sprzedażą kryptowalut wiąże się z opłatami określonymi w Regulaminie serwisu.

Serwis posiada odpowiednie zezwolenia na wykorzystywanie prezentowanych w Serwisie danych. Dane publikowane w Serwisie pochodzą z wiarygodnych, publicznie dostępnych źródeł i według najlepszej wiedzy firmy HappyProject Sp. z o.o. mogą być uznane za rzetelne.

HappyProject Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby dane prezentowane w Serwisie były kompletne, aktualne i zgodne ze stanem faktycznym, nie może jednak tego w pełni zagwarantować, w związku z czym nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystywania prezentowanych danych.
Przedstawione w Serwisie opinie, poglądy i komentarze stanowią wyraz osobistej wiedzy i poglądów ich autorów i nie powinny być interpretowane w żaden inny sposób. W szczególności dotyczy to artykułów związanych z rynkiem kryptowalut i analiz rynkowych, które nie są i w żadnym wypadku nie mogą być interpretowane jako porady inwestycyjne.
HappyProject Sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek działania podejmowane w związku z przeczytaniem artykułów znajdujących się z Serwisem KantorBitcoin oraz w wyniku korzystania z usług dostępnych w Serwisie. Handel i inwestowanie na rynku kryptowalut wiąże się z możliwym ryzykiem inwestycji.

Dane publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego ani innych przepisów.

Prawa autorskie

Wszystkie prawa zastrzeżone. Prawa do używania, kopiowania i rozpowszechniania wszystkich danych dostępnych w Serwisie podlegają w szczególności przepisom Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.)
Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Serwis.
Wykorzystywanie danych z Serwisu w celach komercyjnych wymaga każdorazowo zgody osoby reprezentującej firmę HappyProject Sp. z o.o..

Ochrona prywatności

HappyProject Sp. z o.o. w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników Serwisu. Korzystanie z części informacyjnej Serwisu nie wymaga przedstawiania przez Użytkownika jakichkolwiek danych, które pozwalałyby na jego identyfikację. Korzystanie z niektórych usług znajdujących się w Serwisie, w szczególności tych związanych kupnem i sprzedażą kryptowalut wymaga przekazania danych niezbędnych do realizacji danej usługi w sposób rzetelny i bezpieczny, w tym danych kontaktowych do użytkownika.
Dane uzyskane w związku z realizacją usług w Serwisie są wykorzystywane wyłącznie do wewnętrznych realizacji usług Serwisu KantorBitcoin.pl zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 z dnia 29.10.1997 poz. 833).

HappyProject Sp. z o.o. może korzystać z serwerów reklam (takich jak Google DoubleClick), aby wyświetlać banery reklamowe, które użytkownik widzi w Serwisie. Serwer reklam wykorzystuje znaczniki kontekstu klienta (cookies), aby kierować reklamy do użytkownika.

Każdy Użytkownik korzystający z Serwisu oświadcza, że zapoznał się z zapisami powyższego dokumentu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Zobacz także:

© 2017 HappyProject Sp. z o.o., ul. Technologiczna 2, 45-839, Opole