theme switch

Czym są DAO i jak one funkcjonują?

Organizacje autonomiczne oparte na łańcuchu bloków (DAO - ang. Decentralized Autonomous Organizations) to jeden z najważniejszych produktów rewolucji blockchain. Są to organizacje sterowane za pomocą inteligentnych kontraktów, które są całkowicie zdecentralizowane i niezależne od jednostki centralnej, takiej jak rząd czy korporacja.

Zasady i operacje są zapisywane w inteligentnych kontraktach, które są zasadniczo programami komputerowymi, funkcjonującymi na platformach blockchain, takich jak Ethereum. Te inteligentne kontrakty są niezmienne i niezawodne, co oznacza, że raz zatwierdzone, nie mogą być zmienione ani zmanipulowane. Działanie DAO jest więc determinowane przez zasady zawarte w tych kontraktach.

Ponieważ są one zdecentralizowane, decyzje są podejmowane demokratycznie przez udziałowców, a nie przez pojedynczego CEO czy zarząd. Każdy, kto posiada tokeny DAO, ma prawo głosu w decyzjach dotyczących działania organizacji.

Wykorzystanie organizacji DAO

Załóżmy, że  organizacja została utworzona do finansowania projektów innowacyjnych. Właściciele tokenów mogą głosować na różne projekty, a te z największą ilością głosów otrzymują finansowanie. Proces ten jest całkowicie transparentny i demokratyczny, co różni go od tradycyjnych systemów decyzyjnych.

Jednym z najbardziej znanych przykładów takiej organizacji jest "The DAO", organizacja która w 2016 roku przeprowadziła jedno z największych crowd-fundingu w historii, zebrano wówczas ponad 150 milionów dolarów. Niemniej jednak, "The DAO" stało się również celem ataku hakerskiego, który doprowadził do utraty części środków, co z kolei zwróciło uwagę na kwestię bezpieczeństwa.

Mimo takich incydentów, koncepcja ta wydaje się bardzo obiecująca. Pozwalają one na tworzenie demokratycznych systemów decyzyjnych, które mogą działać na całym świecie bez potrzeby centralnej władzy. Mogą też przyczynić się do demokratyzacji finansów, nauki, sztuki i wielu innych dziedzin życia.

Jednak, jak wszystko co nowe, DAO nie są pozbawione wad i wyzwań. Poza kwestią bezpieczeństwa, prawo w wielu krajach nie jest jeszcze dostosowane do tego typu organizacji, co może prowadzić do problemów prawnych. Ponadto, DAO są jeszcze na wczesnym etapie rozwoju i nie jest jasne, jak będą funkcjonować na dużą skalę. Na zakończenie, DAO to fascynujący aspekt technologii blockchain, który ma potencjał do zasadniczej zmiany sposobu, w jaki podejmowane są decyzje i jak funkcjonują organizacje. Choć droga przed nami jest jeszcze długa, nie ma wątpliwości, że DAO są wartościowym krokiem w kierunku bardziej zdecentralizowanego i demokratycznego społeczeństwa.

Powiązane

Historie sukcesu - Start-upy blockchain, które odniosły globalny sukces

Jakie główne algorytmy wykorzystuje sieć blockchain?

» więcej artykułów