theme switch

Krok po kroku: Sprzedajemy bitcoiny - instrukcja

Jak sprzedać bitcoiny? W KantorBitcoin.pl możemy sprzedać kryptowalutę nie tylko w bardzo atrakcyjnej cenie, ale także sprawnie i bardzo prosto. Pierwszym krokiem, podobnie jak w przypadku zakupu bitcoinów, jest wybór z górnego menu opcji Kupno i sprzedaż bitcoin. Innym rozwiązaniem jest kliknięcie przycisku Sprzedaj na komponencie serwisu, w którym podawane są aktualne ceny skupu i sprzedaży bitcoinów.

Rys. Klikając przycisk Sprzedaj w bocznym pasku (oznaczony strzałką) przechodzimy do formularza sprzedaży bitcoinów

Po przejściu na stronę sprzedaży ujrzymy formularz jak na rysunku poniżej. Ważne jest, aby wybrać opcję Chcę sprzedać bitcoiny, gdyż w przypadku przejścia na stronę z górnego menu domyślną będzie opcja zakupu bitcoinów.

Rys. Formularz sprzedaży bitcoinów, z zaznaczoną opcją sprzedaży (oznaczenie strzałką)

 

Formularz domyślnie zostanie wypełniony przykładowymi danymi. Po zmianie kwoty podawanej w BTC automatycznie zostanie dokonane przeliczenie na odpowiadającą jej kwotę w PLN, i odwrotnie. W związku z tym, jeśli wiemy ile złotych potrzebujemy, powinniśmy tą kwotę wprowadzić w polu Otrzymasz, a wtedy automatycznie zostanie przeliczona i pokazana w polu Kwota wymagana ilość bitcoinów, które musimy wymienić.

[box]

Uwaga. Kwoty automatycznie przeliczane w kalkulatorze nie uwzględniają prowizji od sprzedaży, a także bazują na kursie bitcoina z chwili wprowadzania danych do formularza. Kantor bitcoin wymienia kryptowalutę w oparciu o kurs z momentu zaksięgowania wpłaty, dlatego ostateczna wartość wypłaty może (choć nie musi) nieznacznie różnić się od tej podanej w formularzu.

Trzecie pole u góry formularza Wymiana pozwala nam wybrać tryb w jakim kantor ma wymienić nasze bitcoiny. Domyślnie zaznaczona jest opcja wymiany automatycznej, przy której natychmiast po wpłacie bitcoinów do kantoru zostaną one zamienione na złotówki wg bieżącego kursu, bez dodatkowych potwierdzeń. Klikając pole wyboru pod opcją Wymiana, można wybrać oczekiwany tryb wymiany spośród:

  • automatyczna - natychmiast po wpłacie bitcoinów zostaną one zamienione na złotówki wg bieżącego kursu, bez dodatkowych potwierdzeń
  • potwierdzenie email zawsze - po zaksięgowaniu wpłaty bitcoinów otrzymamy maila powiadomienie z informacją o aktualnym kursie i możliwością jego zatwierdzenia lub anulowania transakcji. To rozwiązanie daje większą kontrolę nad kursem wymiany, lecz wymaga, abyśmy byli dostępni online i mogli zareagować na e-maila, gdyż bez tego nie dojdzie do wymiany.
  • potwierdzenie email różnicy kursu >3%  - jest to opcja pośrednia dla powyższych dwóch, przy której ręcznie musimy zatwierdzić kurs wymiany tylko w przypadku gdy zmieni się on o więcej niż 3% względem tego aktualnego na moment wypełnienia formularza wymiany. Jeśli różnica będzie mniejsza, wymiana zostanie zrealizowana automatycznie.

Rys. Wybór trybów sprzedaży bitcoin

W polu Rachunek bankowy należy wprowadzić numer rachunku bankowego, na który ma zostać przelana kwota w złotówkach. Kantor bitcoin obsługuje tylko polskie rachunki bankowe. Opcjonalnie możemy podać oczekiwany Tytuł przelewu (jeśli pole pozostawimy puste, przelew zostanie zrealizowany z domyślnym tytułem).

Poniżej głównej części formularza należy w odpowiednich polach podać swoje dane kontaktowe, tj. adres E-mail, który jest obowiązkowy oraz opcjonalnie numer telefonu do kontaktu. Podanie numeru telefonu jest nieobowiązkowe, jednak rekomendujemy, aby je wypełniać, gdyż w przypadku jakichś niejasności lub wystąpienia problemów związanych z transakcją pozwoli to nam szybciej skontaktować się i wyjaśnić wątpliwości.

Aby ostatecznie zlecić transakcję sprzedaży bitcoinów należy zaakceptować Regulamin zaznaczając odpowiednie pole wyboru i kliknąć przycisk Sprzedaj bitcoin.

Po kilku sekundach od kliknięcia Sprzedaj bitcoin na ekranie pojawi się informacja o utworzonym indywidualnym adresie do wpłaty bitcoin. Na ten adres powinniśmy przelać bitcoiny do wymiany w kwocie dokładnie takiej jak zdeklarowana w formularzu. Dla wygody generowany jest kod QR z danymi do wpłaty, więc jeśli nasz portfel bitcoin obsługuje kody QR, możemy go zeskanować, aby w szybszy sposób zlecić przelew.

Po kliknięciu przycisku Sprzedaży pokazuje się adres do wpłaty wymienianych bitcoinów

Dodatkowo, informację o danych do wpłaty otrzymamy mailem na podany w formularzu adres e-mail. Korzystając z portfela należy dokonać przelewu pod wskazany adres. Po zrealizowaniu przelewu i otrzymaniu 3 potwierdzeń z sieci bitcoin, zależnie od wybranego trybu wymiany bitcoiny zostaną wymienione automatycznie lub zostanie wysłana prośba o potwierdzenie kursu.

Po dokonaniu wymiany automatycznie zlecany jest przelew złotówek na wskazane konto. Przelewy są realizowane zgodnie z sesjami Elixir, więc środki powinny znaleźć się na docelowym rachunku najpóźniej kolejnego dnia roboczego.

Po zleceniu wymiany o bieżących operacjach będziemy informowani mailem, pod podany w formularzu adres e-mail. Dodatkowo, w każdej chwili możemy podejrzeć aktualny status operacji wymiany, korzystając z opcji Status zamówienia, znajdującej się w menu Narzędzia.

 

Powiązane

Nowe możliwości wpłaty w KantorBitcoin.pl

Prosty i bezpieczny portfel bitcoinowy – Jak z niego korzystać?

» więcej artykułów