theme switch

Kryptowaluta ethereum - czym jest i jak działa jej sieć?

Prawdopodobnie każda osoba, która miała już styczność z kryptowalutami miała okazję usłyszeć czym jest kryptowaluta ethereum. W istocie jest to publiczna baza danych, która prowadzi stały zapis transakcji cyfrowych. Co ważne, ta baza danych nie wymaga żadnego centralnego organu do jej utrzymania i zabezpieczenia. Działa jako system transakcyjny – struktura, w której jednostki mogą dokonywać transakcji P2P (model sieci, w której wszystkie jednostki znajdujące się w niej mają takie same uprawnienia) bez konieczności zaufania trzeciej stronie lub sobie nawzajem.

Ethereum - druga najbardziej rozpoznawalna kryptowaluta

Ethereum jest to poza bitcoinem druga najbardziej rozpoznawalna z kryptowalut. Jej sieć działa jednak nieco odmiennie, niż ma to miejsce w przypadku bitcoina. Ethereum jest to platforma, która służy do tworzenia zdecentralizowanych aplikacji oraz pisania inteligentnych kontraktów. Dookoła niej powstaje cały ekosystem, w którym współistnieją setki innych projektów próbujących zrewolucjonizować świat finansów i wprowadzić nową erę cyfryzacji. Wszystkie kryptowaluty, stworzone w sieci ethereum opierają się głównie na standardzie ERC-20, co pozwala na ich transfery w obrębie tego ekosystemu.

Początki sieci - kryptowaluta ethereum

W przypadku tej kryptowaluty, pierwszym blokiem od którego wszystko się rozpoczęło był blok genesis – jest to tzw. blok zerowy, który powstał zanim jakiekolwiek transakcje zostały wykonane. Jest on wyjątkowy, ponieważ nie odwołuje się do poprzedniego bloku. Stanowił on swego rodzaju “wzorzec” dla kolejnych bloków.

Blok genesis oraz połączona sieć pozostałych bloków zawierających określone transakcje. Blok genesis oraz połączona sieć pozostałych bloków zawierających określone transakcje.

Aby spowodować przejście bloku z jednego stanu do drugiego, transakcje znajdujące się w nim muszą być uznane za ważne. Transakcja zostaje uznana za ważną, jeśli przejdzie proces walidacji znany jako górnictwo. Górnictwo polega na tym, że grupa węzłów wydaje swoje zasoby obliczeniowe w celu utworzenia bloku ważnych transakcji. Każdy węzeł w sieci, który deklaruje się jako górnik, może próbować utworzyć i zatwierdzić blok. Wielu górników z całego świata próbuje tworzyć i sprawdzać bloki jednocześnie. Każdy górnik dostarcza matematycznego „dowodu” podczas przesyłania bloku do łańcucha bloków, a ten dowód działa jako gwarancja potwierdzająca ważność bloku. Aby blok został dodany do głównego łańcucha, górnik musi wykazać poprawność dowodu szybciej niż jakikolwiek inny konkurencyjny górnik. Proces walidacji każdego bloku, polegający na dostarczeniu przez górnika matematycznego dowodu jest znany jako protokół „proof of work”. Górnik, który zatwierdza nowy blok, jest nagradzany za wykonanie tej pracy.

Opłaty w sieci ethereum

Ważnym elementem sieci ethereum są również opłaty. Wszystkie kalkulacje, które mają miejsce w wyniku wykonywania transakcji wiążą się z opłatami. Opłata jakiej musimy dokonać zwana jest “gazem” (ang. “Gas”). Jest to jednostka opłat podawana w “gwei” (jeden gwei = 1*10^8 WEI) i stanowi bardzo mały ułamek ethera. Podczas każdej transakcji nadawca musi ustalić limit i cenę gazu. Iloczyn tych liczb to maksymalna ilość gwei, którą wysyłający jest w stanie zapłacić za wykonanie transakcji. Jeśli na koncie znajduje się odpowiednia ilość etheru, która jest potrzebna, aby pokryć koszty transakcji, możemy ją wykonać. Bardzo ważne jest to, że nie zawsze cały “gaz” zostanie zużyty. Niewykorzystana ilość zostanie zwrócona na koniec transakcji, według takiego samego przelicznika.

W przypadku, gdy wysyłający nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej ilości gazu transakcja jest uznana za nieważną i jej przetwarzanie zostaje przerwane. Wszystkie zmiany, które nastąpiły w związku z jej wysłaniem są cofnięte do stanu początkowego.

 

Powiązane

Śmiał się z bitcoina, teraz kupuje za setki milionów dolarów. O kim mowa?

Giełda binance spaliła własne monety o gigntycznej wartości.

» więcej artykułów