theme switch

Interoperacyjność i przejścia między różnymi blockchainami - jak to działa?

Każdy funkcjonujący blockchain posiada własną sieć, która zazwyczaj nie jest bezpośrednio kompatybilna z innymi. W obrębie jednej sieci blockchain może funkcjonować kilka kryptowalut, które opierają się na bazowym ekosystemie, w którym zostały stworzone. Niemożliwe jest jednak bezpośrednie przesłanie środków z jednego blockchainu na inny (np. bitcoina do sieci ethereum).

Mosty blockchain

Mosty blockchainowe są to struktury, które umożliwiają przesyłanie kryptowalut między dwoma różnymi ekosystemami. Aktualnie mechanizmy interoperacyjności w znacznej większości projektów są jeszcze obiektem badań, a przejścia odbywają się zazwyczaj dzięki wykorzystaniu inteligentnych kontraktów. Bitcoin jednak może funkcjonować w sieci ethereum, np. w postaci związanego bitcoina (ang. wrapped bitcoin), którego konwersja odbywa się za pomocą mostu blockchain. Ma to na celu umożliwienie wykorzystania danego aktywa do specyficznych funkcji, dostępnych w danej sieci (np. DeFi), ale bez konieczności rezygnacji z ekspozycji na nie. Mechanizm ten nazywa się mint-and-burn. Tokeny, które zostają związane do wykorzystania w innych ekosystemach odpowiadają w stosunku 1;1 oryginalnej kryptowalucie i regulowane są poprzez kreację oraz spalanie w zależności od potrzeb. Równoważy to ilość kryptowaluty w obiegu na prostych zasadach popytu i podaży.

Rodzaje mostów

Aktualnie wykorzystywane są dwa rodzaje mostów. Pierwszy z nich to mosty centralnie sterowane, gdzie ich twórcy wymieniają tokeny użytkowników, a więc korzystanie z nich wymaga zaufania pośrednikowi, który daje gwarancję że będą one miały pokrycie w rzeczywistych środkach. Drugim przykładem są mosty sterowane przez zdecentralizowane aplikacje, które mają zaimplementowany inteligentny kontrakt automatycznie wymieniający środki. Zazwyczaj posiada on również tzw. pool, który zapewnia płynność przejść między tokenami, a osoby, które udostępnią swoje środki do takiego poola zarabiają odsetki od zdeponowanych kryptowalut.

Interoperacyjność

Jest to zdolność sieci blockchain do komunikowania się ze sobą, bez konieczności korzystania z usług pośrednika. Interoperacyjność daje również możliwość przeglądania i udostępniania treści oraz wymiany tych informacji z innymi sieciami. Wiele projektów próbuje wdrożyć tę funkcjonalność, aby stworzyć globalny ekosystem, w którym niezależnie od łańcucha, na którym tworzona jest sieć będzie możliwość wchodzenia w interakcje z innymi blockchainami. Ponadto za pomocą wyroczni (ang. oracles) będą one w stanie pobierać informacje, które nie pochodzą z sieci wspieranych przez łańuchy bloków, a z każdego możliwego źródła. Najpopularniejszym przykładem kryptowaluty, która wdraża takie rozwiązania jest aktualnie chainlink.

Działanie tych systemów umożliwiłoby bardzo płynną wymianę informacji, a inteligentne kontrakty mogłyby stać się normą na powszechną skalę. Docelowy użytkownik mógłby nawet nie być świadomy technologii jaka jest w nich wykorzystywana.

 

 

Powiązane

Wywiad: Sylwester Suszek, prezes giełdy BitBay, o przyszłości Bitcoin

KantorBitcoin.pl uruchamia możliwość szybkich depozytów z banku Credit Agricole

» więcej artykułów