theme switch

Najpopularniejsze wskaźniki wykorzystywane w analizie technicznej kryptowalut.

W analizie technicznej spekulanci starają się korzystać z wszystkich najskuteczniejszych narzędzi, które mogą ich nakierować na to w jakim kierunku będzie podążał wykres. Zazwyczaj jest to wykorzystywane przez osoby zajmujące się day-tradingiem, czyli regularnym handlem aktywami, mającym na celu zmaksymalizowanie zysków. Oprócz standardowej analizy ruchów cenowych i wolumenów na wybranych interwałach czasowych analizują oni także inne wskaźniki, które nakierują ich na dalsze działania. W tym artykule opiszemy kilka najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych do szukania oraz identyfikacji wzorców pojawiających się na wykresach.

Warto podkreślić, że żadne z tych narzędzi nie daje stuprocentowej pewności, co do tego jak zachowa się cena danego aktywa - są one co najwyżej pewną sugestią. Często oprócz tego co pokazują wskaźniki na kurs kryptowalut mocno rzutują bieżące wydarzenia w branży i na świecie. Chociażby każdy ze wskaźników pokazywał, że czekają nas potencjalne wzrosty, to jeden zły news może całkowicie to odwrócić, a cena poszybuje w dół. Możemy mieć również do czynienia z sytuacjami, gdzie na podstawie różnych indykatorów otrzymujemy sprzeczne informacje na temat tego co może się wydarzyć - jest to kolejnym potwierdzeniem tego, aby nie brać ich za "pewniaki".

Wskaźnik RSI (ang. relative strength index)

Jest to oscylator, który określa aktualną siłę trendu oraz to czy dany składnik aktywów jest nadmiernie wykupowany lub wyprzedawany. Jeśli wartość RSI jest wysoka, oznacza to, że niedługo możemy mieć do czynienia z odwróceniem trendu, ponieważ dany składnik aktywów został w ostatnim czasie nadmiernie wykupiony, w porównaniu do średniej wartości z wcześniejszych okresów. Analogicznie sytuacja działa w drugą stronę, przy referencyjnej wartości RSI poniżej 20 punktów możemy przypuszczać, że dochodzi do nadmiernej wyprzedaży danego składnika aktywów i wkrótce sytuacja ta może się odwrócić, jest to więc sygnał do kupna. Jego wartość mierzona jest domyślnie w 14 okresach - np. 14 godzin, 14 dni, 14 tygodni i tak dalej. Średni wzrost ceny dzielony jest przez średni spadek i w ten sposób otrzymujemy określoną wartość punktową wskaźnika RSI. Jeśli średni wzrost ceny jest na wysokim poziomie, oznacza to, że znaczna większość kupowała w tym okresie wybrany składnik aktywów i niedługo może "zabraknąć dalszych kupujących". Sygnalizuje to również wzmożone zainteresowanie i ruch. Wartości jakie przyjmuje ten wskaźnik mieszczą się w przedziale od 0 do 100 punktów.

Wskaźnik Stoch RSI

Jest to pochodna wartości otrzymywanej za pomocą standardowego wskaźnika RSI. Wynikiem formuły stosowanej do obliczenia wartości tego wskaźnika jest wynik znajdujący się w przedziale od 0 do 1. Formuła jaką wykorzystujemy do obliczenia tego indykatora wygląda następująco:

Jeśli wartość tego wskaźnika fluktuuje w przedziale powyżej 0,8 jest to sygnał wskazujący na wyprzedanie się rynku (silny aktualny trend wzrostowy - z możliwością odwrócenia się przy wartości bliskiej ~~1). Największa przydatność tego wskaźnika objawia się, gdy przebije on kluczowe wartości w dolnej lub górnej części zakresu stanowiące wartość powyżej 0,8 lub poniżej 0,2. Wtedy jesteśmy w stanie wykorzystać go z największą skutecznością i podjąć decyzję na temat kupna lub sprzedaży danego składnika aktywów.

EMA (ang. expotential moving average)

Jest to wskaźnik, bazujący na średniej kroczącej (MA - moving average), który priorytetyzuje nowe punkty, pojawiające się na wykresie poprzez nadanie im większej wagi. Oznacza to, że wskaźnik ten reaguje bardziej znacząco na ostatnie ruchy cenowe, w porównaniu np. do wskaźnika, który wszystkim punktom na wykresie nadaje taką samą wagę i wartość jego jest liczona na postawie prostej średniej ruchomej. Pozwala to na dokładniejszą analizę ostatnich ruchów wykonywanych na rynku, a spekulanci bazując na jego wartości mogą podejmować decyzję na temat kupna i sprzedaży danego aktywa. Najpopularniejszymi okresami wykorzystywanymi przez nich są 50-,100- lub 200-dniowe okresy czasowe. Na poniższym wykresie bardzo dobrze uwidocznione jest jak EMA z większym wyprzedzeniem reaguje na ostatnie zmiany cen, co pokazuje jego większą dynamikę. Jeśli kurs przecina linię EMA od dołu jest to sygnał do kupna danego składnika aktywów, a jeśli od góry to mamy sygnał do sprzedaży.

Wskaźnik EMA w porównaniu do SMA, który nie priorytetyzuje ostatnich ruchów cenowych, a wszystkim nadaje punktom nadaje taką samą wagę.

Wskaźnik MACD (ang. Moving Average Convergence Divergence)

Jest to wskaźnik określający rozbieżność średniej ruchomej dywergencji. Wykorzystuje on dwa okresy czasowe z omawianego wcześniej wskaźnika - EMA. Sposobem na obliczenie wartości MACD jest odjęcie się od wykładniczej średniej ruchomej EMA, z ostatnich 26 okresów czasowych od wartości tej średniej z 12 okresów czasowych. Wskaźnik ten pozwala zrozumieć czy mamy do czynienia ze wzmożonymi ruchami kupna oraz sprzedaży określonego aktywa. Gdy wskaźnik przecina linię sygnałową od dołu jest to sygnał do kupna danego aktywa, a gdy obserwujemy, że jest ponad linią sygnałową oznacza to, że jesteśmy w trendzie wzrostowym. Jeśli natomiast linia sygnałowa jest przecięta od góry, może oznaczać to że czekają nas spadki i wejdziemy w rynek niedźwiedzia. Wskaźnik ten nie daje jednak gwarancji że tak będzie, jest tylko narzędziem który wylicza te parametry na podstawie wybranych okresów. Słupki w dolnej części wykresu to tzw. histigram. Odzwierciedla on różnicę jaka aktualnie występuje między dwoma liniami. Jeśli histigram ma dodatnie wartości oznacza to, że wskaźnik MACD jest powyżej linii sygnałowej i analogicznie w drugą stronę.

Wskaźnik MACD.

Bitcoina oraz litecoina możesz kupić w naszym kantorze kantorbitcoin.pl:

Kurs bitcoina możesz śledzić w naszym archiwum cenowym, które dostępne jest tutaj.

Powiązane

Kryptowaluty od zera - Książka dostępna już w sprzedaży!

Kurs bitcoina stabilnie powyżej 11 tys. dolarów. Jakie losy czekają go dalej?

» więcej artykułów