theme switch

Czy kurs bitcoina może spaść jeszcze niżej? - Analiza on-chain

Analiza danych on-chain jest to metoda wykorzystująca dane z otwartej księgi blockchaina, która służy do określania zachowań rynkowych wśród inwestorów. Obejmuje ona przegląd wszystkich transakcji i sald użytkowników w sieci, także to jakie decyzje podejmują w określonym przedziale czasowym. Transakcje on-chain, są to transakcje, które występują w łańcuchu bloków i znajdują swoje odzwierciedlenie w rozproszonej księdze bitocina. Zostały one uwierzytelnione i zweryfikowane przez walidatorów, a następnie trafiły do docelowego odbiorcy.

Analiza on-chain - kurs bitcoina

Dzięki informacjom, którym dostarcza nam ta metoda możemy starać lepiej zrozumieć zachowania użytkowników i potencjalnie starać się zrozumieć jak zachowają się oni w przyszłości, co z pewnością będzie rzutować na kurs bitcoina i wszystkich innych kryptowalut. Dziedzina ta ma nam pomóc wyodrębnić najważniejsze dostępne informacje w celu ułatwienia podejmowania lepszych decyzji.

RHODL ratio

Bitcoiny w sieci transferowane są w transakcjach, po których zawsze zostaje ślad. Początek i koniec takiej operacji ma przypisaną określoną wartość UTXO, czyli ilość kryptowaluty, która pozostaje po jej wykonaniu. Po zakończeniu jej przetwarzania niewykorzystane dane wyjściowe są cofane jako wejściowe do poprzedniej operacji.

Wartość zrealizowana opisywana za pomocą tego wskaźnika jest to wycena danej transakcji (UTXO), w chwili gdy była ona przenoszona z jednego portfela (adresu) na drugi. Sam wskaźnik opisuje jaka jest proporcja między UTXO, których wiek to około siedmiu dni w porównaniu do transakcji UTXO w przedziale od roku do dwóch. Jeśli wartość tygodniowych UTXO znacznie przeważa, te które były trzymane przez kilka lat, to może zwiastować, że jesteśmy już na szczycie hossy i warto byłoby rozważyć realizację zysków. Aktualnie

Look Into Bitcoin - RHODL Ratio Look Into Bitcoin - RHODL Ratio

MVRV Z-score

Jest to wskaźnik który pokazuje nam różnicę między kapitalizacją rynkową bitcoina, a jego wartością zrealizowaną. Wartość zrealizowana jest to kapitalizacja policzona na podstawie tego, kiedy dany bitcoin był ostatnio przetransferowany i po jakiej cenie, a następnie sumuje te wartości dla każdego z nich i przyjmuje średnią wartość. Jeśli wartość rynkowa przesuwa się skrajnie wysoko powyżej wartości zrealizowanej historycznie etap ten był szczytem hossy dla bitcoina.

Look Into Bitcoin - MVRV Z-Score Look Into Bitcoin - MVRV Z-Score

Aktualnie wartość tego parametru spadła poniżej zera, ale nie oznacza to, że nie może spaść jeszcze niżej. Zazwyczaj gdy znajdował się on w „zielonej” strefie historycznie był to bardzo dobry moment na zakup tego aktywa. W najniższych punktach bessy przez bardzo krótki okres jego wartość spadała nawet poniżej zielonego obszaru, co dotychczas miało miejsce zaledwie trzy razy w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Jak możemy zauważyć z każdym kolejnym cyklem na rynku kryptowalut amplituda ta coraz mniej się waha, co związane jest z mniejszymi ruchami cenowymi w ujęciu procentowym, ze względu na większą ilość kapitału jaki potrzebny jest by kontynuować wzrosty.

Net Unrealized Profit/Loss – bitcoin

Jest to wskaźnik, który pokazuje poziom niezrealizowanych zysków i strat dla bitcoina. Jeśli poziom niezrealizowanych zysków jest wysoki, wiąże się to zazwyczaj z hossą i euforią która panuje na rynku. Jeśli natomiast sytuacja wygląda tak jak w tej chwili, oznacza to że większość inwestorów kupiła swoje bitcoiny po cenie wyższej, niż aktualna i posiadają na swoich kontach duże niezrealizowane jeszcze straty. Im bardziej się one pogłębią, tym gorsze sentymenty panują na rynku, a w tej chwili są one skrajnie negatywne. Mamy więc do czynienia z fazą określaną jako kapitulacja, z którą w ciągu ostatnich 10 lat mieliśmy do czynienia zaledwie sześć razy. Zazwyczaj trwała on przynajmniej kilka miesięcy i historycznie był to również bardzo dobry moment na zakup bitcoina.

Look Into Bitcoin - NUPL Look Into Bitcoin - NUPL

Według wskaźnika jakim jest analiza on-chain ostatni raz na tak niskim poziome wskaźnik ten widoczny był trzykrotnie i historycznie były to idealne okazje do zakupu bitcoina. Jest bardzo prawdopodobne że aktualnie również mamy do czynienia z momentem, w którym inwestycja ma szansę zwrócić się nam z nawiązką za kilka lat.

Powiązane

Zamieszanie na amerykańskim rynku akcji pozytywnie odbija się na kryptowalutach.

Czy kopanie kryptowalut jest rentowne?

» więcej artykułów