theme switch

Iran szykuje się do wprowadzenia bitcoina

Przedstawiciele rządu irańskiego poinformowali, że już prowadzą działania zmierzające do powszechnego wdrożenia bitcoina w państwowe projekty ekonomiczne i infrastrukturalne w Iranie.

"Ministerstwo komunikacji i technologii przeprowadziło szereg analiz odnośnie stworzenia infrastruktury umożliwiającej powszechne wdrożenie w Iranie rozwiązań wykorzystujących bitcoina. Podpisano już umowy i porozumienia, które mają na celu jak najszybsze wdrożenie tej infrastruktury w naszym kraju." - powiedział Amir Hossein Davaee, wiceminister w rządzie Iranu.

Minister Amir Hossein Davaee dodał, że Iran widzi możliwości wykorzystania bitcoina w dwóch obszarach - ekonomicznym i infrastrukturalnym. Na dzień dzisiejszy, wg interpretacji banku centralnego Iranu, obrót bitcoinem w tym kraju jest nielegalny, lecz stoi to w sprzeczności z wytycznymi rządu, który zaproponował odpowiednie regulacje legislacyjne w zakresie kryptowalut.

Iran jest kolejnym krajem regionu, po Zjednoczonych Emiratach Arabskich oraz Bahrajnie, który szuka przewagi ekonomicznej w regionie dzięki wykorzystaniu rozwiązań opartych o blockchain.

Więcej informacji: https://news.bitcoin.com/iranian-government-bitcoin-use/

Powiązane

Bitmain wprowadza nową generację chipów do kopania bitcoin

Nowa funkcja w KantorBitcoin.pl - możliwość opłaty usług bitcoin złotówkami

» więcej artykułów