theme switch

Kurs bitcoina powyżej 11 tys. dolarów, do jakich poziomów ma szansę wzrosnąć?

W wielu państwach na świecie, w tym także w Polsce mamy do czynienia z coraz bardziej widoczną recesją. Zwiększa się zadłużenie kraju w stosunku do PKB, a pieniądze drukowane są na niespotykaną skalę. Z niektórych źródeł dowiadujemy się, że system rezerwy federalnej USA od września 2019 roku wprowadziła do obiegu 22% wszystkich dolarów, jakie były dotychczas na rynku, od czasu utworzenia Stanów Zjednoczonych. Takie zachowania rządzących powodują, że ludzie uciekają z pozycji gotówkowych aby chronić się przed rosnącą inflacją, poprzez inwestycję w aktywa, które są na nią odporne. Jednym z takich składników aktywów jest bitcoin.

Analiza - kurs bitcoina

Kurs bitcoina cały czas utrzymuje się powyżej 10 tys. dolarów, co oznacza, że wydłuża on rekordową liczbę dni, w których jego cena zamyka się na koniec dnia powyżej tego poziomu. Pozwala to na zbudowanie znacznej linii wsparcia i stworzenie fundamentu pod dalsze wzrosty. W ciągu ostatniego tygodnia kurs bitcoina zanotował wzrost o 7% i ustabilizował się na poziomie 11 tys. dolarów. Informacją, która stała za tym wybiciem było między innymi to, że inwestorzy instytucjonalni wykazują wmożone zainteresowanie bitcoinem. Następną ważną linią oporu na drodze bitcoina będzie poziom 12,5 tys. dolara, od którego odbił się w połowie sierpnia.

Kurs bitcoina w parze do dolara (BTC/USD).

Co wskazują indykatory do analizy technicznej?

Wskaźnik RSI (ang. relative strength index)

Jest to oscylator, który określa aktualną siłę trendu oraz to czy dany składnik aktywów jest nadmiernie wykupowany lub wyprzedawany. Jeśli wartość RSI jest wysoka, oznacza to, że niedługo możemy mieć do czynienia z przejściowym odwróceniem trendu, ponieważ dany składnik aktywów został w ostatnim czasie nadmiernie wykupiony, w porównaniu do średniej wartości z wcześniejszych okresów. Z taką właśnie sytuacją możemy mieć do czynienia niebawem. Aktualnie wskaźnik ten oscyluje w okolicach 70 punktów. Jeśli kurs bitcoina będzie notował dalsze, zauważalne wzrosty to przebity zostanie poziom 80 punktów, który książkowo interpretowany jest jako sygnał do sprzedaży.

Wskaźnik RSI dla bitcoina na sześciogodzinnym interwale czasowym.

Wstęgi Bollingera

Jest to wskaźnik, który bazuje na odchyleniach standardowych od średniej. Odchylenie standardowe to parametr, który mówi nam jak bardzo dane wielkości rozrzucone są dookoła jej średniej, czyli inaczej mówiąc mierzy ich zmienność. Im większe odchylenie, tym dalej od średniej pojawiają się badane punkty. Obrazuje nam on czy mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynku. Im mniejsza jest zmienność rynku, tym pasma będą bliżej siebie, ponieważ odchylenie standardowe będzie miało niewielkie wartości.

Wstęgi Bollingera dla bitcoina na sześciogodzinnym interwale czasowym.

Jeśli kurs przebije górną wstęgę, możemy zakładać, że rynek jest przesycony, a w najbliższym czasie można spodziewać spadków. Faktycznie po ostatnim przecięciu górnej wstęgi mogliśmy zauważyć minimalne odreagowanie, jednak aktualnie kurs wzrósł ponownie do poziomu sprzed, a wstęga znajduje się w znacznie wyższym punkcie. Jest to znak, że do przesycenia rynku jeszcze brakuje, co potwierdza również RSI. Obydwa te oscylatory wskazują na trend wzrostowy.

Powiązane

Czy kurs bitcoina przebije 9 tys. dolarów? - halving coraz bliżej.

Mechanizmy stakingu w proof-of-stake. Która kryptowaluta robi to najlepiej?

» więcej artykułów