theme switch

Kurs bitcoina coraz bliżej 12 tys. dolarów - czy uda się przebić ten poziom?

W ostatnim czasie obserwujemy coraz to większe zainteresowanie kryptowalutami, a w tym także bitcoinem. Liczba aktywnych adresów, które regularnie korzystają z sieci bitcoina po raz pierwszy od 2017 roku w znacznym stopniu przekroczyła milion. Zbliżone do miliona wartości (w pojedynczych dniach) mogliśmy zaobserwować także w maju 2019 roku, gdy kurs bitcoina zbliżył się do 13,5 tys. dolarów (50,7 tys. PLN).

Źródło: https://studio.glassnode.com/metrics?a=BTC&m=addresses.ActiveCount&s=1484006400&u=1594425599&zoom=

Dodatkowo statystyki pokazują też, że w ciągu ostatnich kilku lat wzrosła ilość małych portfeli, które przechowują bitcoina - czyli poniżej 10BTC (z 5.1% do 13.8%), a zmalała liczba portfeli, które przechowywały między 10 a 100 tys. bitcoinów (49.8% do 62.9%).

Analiza kursu bitcoina

Poziom cenowy na wysokości około 12 tys. dolarów (45,1 tys. PLN) stanowi aktualnie ważną linię oporu, po przebiciu której bitcoin będzie mógł kontynuować dalszy trend wzrostowy. Jak widzimy na wykresie w ostatnim czasie zbliżył się do tego poziomu już trzykrotnie i za każdym razem zaliczał korektę cenową do 11,0-11,4 tys. dolarów (42,8 tys. PLN). Mimo, że kurs bitcoina od pewnego czasu stabilnie wzrasta, to jego dominacja od początku bieżącego roku regularnie spada. Na początku roku wynosiła około 66%, a dziś zaledwie 60%. Spowodowane jest to zwiększonym zainteresowaniem altcoinami, głównie tymi, które należą do projektów DeFi. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

Kurs bitcoina w parze do dolara na sześciogodzinnym interwale czasowym (BTC/USD).

Wskaźnik MACD (ang. Moving Average Convergence Divergence)

Jest to wskaźnik określający rozbieżność średniej ruchomej dywergencji. Wskaźnik ten pozwala zrozumieć czy mamy do czynienia ze wzmożonymi ruchami kupna oraz sprzedaży określonego aktywa. Jeśli linia sygnałowa jest przecięta przez MACD od góry, jak miało to miejsce w ostatnim czasie, możemy spodziewać się spadków lub przejściowej zmiany trendu. Słupki w dolnej części wykresu to tzw. histigram. Odzwierciedla on różnicę jaka aktualnie występuje między dwoma liniami. Jeśli histigram ma dodatnie wartości oznacza to, że wskaźnik MACD jest powyżej linii sygnałowej i analogicznie w drugą stronę. Prawdopodobne jest więc, że w najbliższym czasie kurs bitcoina lekko odreaguje po intensywnych wzrostach jakie miały miejsce w ostatnim czasie, zanim ponownie spróbuje przebić poziom 12 tys. dolarów (45,1 tys. PLN).

Powyższy tekst jest subiektywną opinią autora i nie stanowi porady inwestycyjnej, dlatego ani w całości, ani żadna jego część nie powinna być interpretowana jako rekomendacja w zakresie inwestycji na rynku kryptowalut czy rynkach finansowych.

Powiązane

Nowy rekord ustanowiony przez bitcoina! W jaki sposób może wpłynąć to na cenę?

Jak idą prace nad poprawieniem skalowalności ethereum?

» więcej artykułów