theme switch

Projekt libra na wojennej ścieżce z rządami wielu krajów.

Libra jest to projekt kryptowaluty utworzonej przez facebooka, której wartość ma odpowiadać 1:1 kursowi dolara. Opracowywana jest globalna infrastruktura płatnicza, oparta między innymi na obligacjach skarbowych, które podlegają małym wahaniom kursowym i innych aktywach uznawanych za "bezpieczne", a stu założycielom będą wypłacane z tego tytułu dywidendy. Więcej na temat technicznych aspektów tej waluty cyfrowej możesz przeczytać naszej analizie fundamentalnej.

Wiele rządów, w tym Amerykański czy Niemiecki opowiadają się za blokadą libry w ich kraju, ponieważ mogłaby ona zagrażać w jakimś stopniu ich walutom krajowym. Inne kraje uznały librę za dobrą koncepcję i próbują jak np. Chiny stworzyć własną wersję kryptowaluty - cyfrowego juana.

Argumentacja przeciwko librze.

Jednym z oficjalnych powodów, wymienianych przez rządzących jest fakt, że w razie załamania projektu libra, spółka która nią zarządza musiałaby szybko upłynnić duże ilości krótkoterminowych obligacji rządowych i inne instrumenty finansowe, co mogłoby być katalizatorem potencjalnego kryzysu. W przypadku sukcesu projektu - podają oni, że mogłaby zostać zaburzona płynność tych instrumentów, ze względu na ogromny kapitał, jakim zarządzałaby spółka.

Jako nieoficjalne powody przewija się narracja na temat tego, że rządy i banki centralne nie będą tolerować innych konkurencyjnych walut, nad którymi nie posiadają całkowitej kontroli. Nie mogą pozwolić sobie na załamanie monopolu na dodruk pieniędzy i manipulacje gospodarcze jakie mogą być z tym związane. W przyszłości może dochodzić do wielu starć między publicznymi zdecentralizowanymi sieciami umożliwiającymi różne modele biznesowe, a scentralizowanymi podmiotami, takimi jak duże korporacje i rządy.

Mimo gwałtownego rozwoju gospodarczego na całym świecie wciąż wiele osób ma ograniczony dostęp do banków oraz bankowości elektronicznej. Wraz z wejściem w życie libry, poprzez zainstalowanie jednej aktualizacji w aplikacjach rozpowszechnianych przez Apple, Google, czy Facebooka liczba tych osób mogłaby znacznie się zmniejszyć. Wciąż jednak jest wiele aspektów, które nie są odpowiednio uregulowane, aby wprowadzić na rynek librę jako gotowy produkt i głównie z tego powodu możemy spodziewać się opóźnień, związanych z uruchomieniem jej.

Bitcoina oraz litecoina możesz kupić w naszym kantorze kantorbitcoin.pl:

Kurs bitcoina możesz śledzić w naszym archiwum cenowym, które dostępne jest tutaj.

Powiązane

Czym są CBDC i jak różnią się od innych kryptowalut?

Prezydent Trump wypowiada się oficjalnie na temat bitcoina i projektu libra.

» więcej artykułów