theme switch

Oracles w świecie blockchain: Jak łączą się światy online i offline?

W świecie blockchain i kryptowalut termin "oracle" zyskuje na znaczeniu. Ale co dokładnie oznaczają oracles i jakie mają znaczenie dla technologii blockchain? Aby to zrozumieć, musimy sięgnąć do rdzenia tego, jak działają kontrakty inteligentne i jakie mają ograniczenia. Kontrakty inteligentne to samowykonujące się programy, które działają na zasadach zdefiniowanych w ich kodzie. Są one niezmienne i zapewniają, że określone warunki zostaną spełnione bez potrzeby pośrednika. Jednak mają pewne ograniczenie: działają wyłącznie w oparciu o informacje dostępne w sieci blockchain. Oznacza to, że kontrakty inteligentne nie mają naturalnej zdolności do odczytywania czy reagowania na dane pochodzące z zewnętrznych źródeł. A tu właśnie pojawia się potrzeba wdrożenia oracles.

Czym są wyrocznie i jak możemy wykorzystać je razem z technologią blockchain?

Oracles to mosty łączące blockchain z zewnętrznym światem. Działają jako zewnętrzne źródła informacji, które dostarczają dane do kontraktów inteligentnych, umożliwiając im reagowanie na zmienne warunki świata zewnętrznego. Może to być kurs akcji, wynik meczu sportowego, temperatura w danym miejscu czy dowolna inna informacja, która nie jest dostępna bezpośrednio w sieci blockchain.

Rozważmy przykład ubezpieczenia na opady deszczu opartego na kontrakcie inteligentnym. Jeśli w ciągu określonego dnia spadnie pewna ilość deszczu, kontrakt automatycznie wypłaci odszkodowanie. Jednak kontrakt inteligentny sam w sobie nie wie, ile deszczu spadło. Potrzebuje do tego oracle, który dostarczy mu informacje na ten temat z zewnętrznego źródła, na przykład z lokalnej stacji meteorologicznej. Jednak korzystanie z oracles niesie ze sobą pewne wyzwania. Ponieważ blockchain charakteryzuje się niezmiennością i bezpieczeństwem, kluczowe jest, aby oracles były również godne zaufania. Wprowadzenie błędnych danych przez oracle do kontraktu inteligentnego może prowadzić do niepożądanych działań kontraktu i potencjalnych strat. Dlatego istnieje potrzeba tworzenia oracles, które są zarówno bezpieczne, jak i wiarygodne.

Rozwój technologii oracle nie ogranicza się tylko do jednego podejścia. Istnieją oracles oparte na konsensusie, gdzie kilka niezależnych źródeł dostarcza informacji, a kontrakt inteligentny działa na podstawie średniej lub innej metody agregacji tych danych. Inne podejście polega na tworzeniu oracles jako zdecentralizowanych sieci, gdzie uczestnicy są motywowani do dostarczania prawdziwych informacji poprzez systemy zachęt i kar. Podsumowując, oracles odgrywają kluczową rolę w rozszerzaniu możliwości blockchain, umożliwiając kontraktom inteligentnym interakcję ze światem zewnętrznym. Dzięki nim, technologia blockchain może być stosowana w znacznie szerszym zakresie, łącząc światy online i offline w sposób nieosiągalny dla tradycyjnych systemów. Jak każda innowacja, oracles niosą ze sobą wyzwania, ale ich rosnące zastosowanie i rozwój pokazują, jak ważne są dla przyszłości technologii blockchain.

Powiązane

Kryptowaluta Dash - kupno oraz instalacja portfela.

Jakie są największe problemy techniczne kryptowalut i sieci blockchain?

» więcej artykułów