theme switch

Prosty i bezpieczny portfel bitcoinowy – Jak z niego korzystać?

Portfel electrumo którym będzie mowa w tym artykule jest to lekki portfel bitcoinowy. Korzystając z niego nie musimy pobierać obszernej bazy danych, ponieważ znajduje się ona na zdalnym serwerze. 

Należy pamiętać, że obsługuje on tylko bitcoina i przesyłanie innych kryptowalut na adres utworzonego portfela może grozić ich utratą. 

Pierwszym krokiem jaki należy wykonać, aby rozpocząć korzystanie z portfela jest pobranie go ze strony https://electrum.org/#download 

Następnie wybieramy wersję, która nas interesuje. W większości przypadków będzie to system operacyjny Windows. 

Mamy tu do wyboru trzy możliwości. Pierwsza pozwala na dostęp do portfela bez instalacji oraz zapisuje dane na dysku. Druga daje dostęp do portfela po zainstalowaniu go i również zapisuje dane na dysku. Trzecia nie wymaga instalacji, ale zapisuje dane w miejscu jej uruchomienia (np. przenośny dysk lub pendrive). 

W tym poradniku opisana zostanie wersja, którą należy zainstalować na komputerze i zapisywać będzie dane na dysku, a więc klikamy w okienko Windows Installer. 

btc portfel bitcoin

Gdy zakończymy pobieranie pliku, uruchamiamy go i wybieramy folder w którym chcemy zainstalować nasz portfel, a następnie klikamy przycisk Install. 

btc bitcoin portfel

W kolejnym kroku wybieramy automatyczne połączenie (Nie ma dla nas większego znaczenia z jakim serwerem się będziemy łączyć, ponieważ wszystkie działają identycznie) i klikamy dalej.

Jeśli pierwszy raz zakładamy nowy portfel tutaj wpisujemy jak chcemy żeby się nazywał. Na tym etapie tworzy się plik przy pomocy którego możemy uzyskać dostęp do naszego portfela. Jednak w razie awarii komputera nie tracimy całkowitego dostępu do swoich środków, ponieważ najważniejszy będzie klucz składający się z losowych słów, który wygeneruje się w późniejszym etapie zakładania portfela - tzw. Ziarno (ang. Seed). Jeśli już tworzyliśmy portfel wcześniej, korzystamy tutaj z opcji “wybierz”, znajdujemy nasz plik i wpisujemy hasło dostępu, które również ustalamy w późniejszym etapie. 

W kolejnym etapie, wybieramy opcję stworzenia nowego ziarna, które jest najważniejszą częścią portfela.

Po utworzeniu nowego ziarna zaleca się wybranie opcji Segwit dla naszego adresu, ponieważ wtedy rozmiar dokonywanych transakcji będzie mniejszy, niż w przypadku starszych adresów. Wiąże się z mniejszymi opłatami za wykonane transakcje. 

Po przejściu do kolejnego etapu wyświetli nam się ziarno do portfela, które jest najważniejszą częścią jaką musimy zapisać i dobrze zabezpieczyć. Pozwoli nam to z dowolnego komputera uzyskać dostęp do naszych środków.

W kolejnej części zostaniemy poproszeni o przepisanie naszego ziarna, aby upewnić się, że je zapisaliśmy. 

Następnie ustalamy hasło do portfela, jest ono potrzebne abyśmy podczas każdego logowania nie musieli przepisywać długiego klucza jakim jest ziarno. Wystarczy wybrać plik docelowy, który utworzyliśmy w poprzednich krokach i wpisać hasło, które tworzymy na tym etapie. Po wykonaniu tego nasz portfel jest już gotowy do działania. 

Po utworzeniu portfela wyskoczy nam następujący komunikat. Jeśli chcemy być informowani o najnowszych wersjach portfela to klikamy Yes, jeśli nie, klikamy No. (Zaleca się regularne aktualizowanie portfela, jeśli pojawia się jego nowsza wersja.) 

Po wejściu zakładkę “odbierz” na naszym portfelu wyświetli nam się adres publiczny oraz kod QR z zakodowanym adresem, który służy do przesyłania bitcoinów na ten portfel.

Zakładka wyślij wyświetla nam okno do przesyłania naszych bitcoinów na inne portfele. 

W rubryce odbiorca wpisujemy adres, na który chcemy przesłać bitcoiny. 

W rubryce opis, możemy dodać dowolny komentarz, który zobaczy odbiorca naszych bitcoinów 

Kwota jest to ilość bitcoinów jaką chcemy przesłać w wykonywanej transakcji. Podajemy ją w jednostce mBTC, należy więc pamiętać, że 1 mBTC = 0.001 BTC (milli BTC).

W ostatniej części wybieramy prowizje jaką chcemy zapłacić za wykonanie transakcji (przy minimalnej transakcja przejdzie w około 25 blokach, a przy maksymalnej w najbliższym bloku). Prowizja determinuje to, w jakim czasie wykonana transakcja dojdzie do odbiorcy. 

Po kliknięciu wyślij potwierdzamy hasłem wykonanie transakcji i określona ilość środków opuszcza konto, co będzie widoczne w zakładce historia

Jeśli mamy odbiorców, do których regularnie przesyłamy środki, to klikając w okienko widok możemy dodać zakładkę z kontaktami. Umożliwi to dodawanie określonych adresów bitcoinowych do książki adresowej, co w przyszłości usprawni wykonywanie transakcji. 

Po kliknięciu prawym i wybraniu opcji nowy kontakt, wyświetli się nam pole na publiczny adres bitcoinowy odbiorcy naszych środków, a w polu nazwa możemy wpisać dowolną frazę pod jaką chcemyżeby widniał w książce adresów. 

Aby skorzystać z adresu, który dodaliśmy do kontaktów wystarczy kliknąć prawym na dany kontakt i wybrać opcję odbiorca. Spowoduje to przeniesienie adresu w odpowiednie miejsce w zakładce wyślij. W kolejnych krokach postępujemy jak podczas wysyłania normalnej transakcji.

Jak odzyskać istniejący już portfel? 

Proces ten przebiega bardzo podobnie jak w przypadku tworzenia nowego portfela z jedną małą różnicą  - musimy wiedzieć, jakie ziarno miał nasz poprzedni portfel.

Jeśli je posiadamy w zakładce plik klikamy okienko--> Nowy/Przywróć 

Następnie wybieramy nazwę dla naszego portfela (jak podczas tworzenia nowego) i klikamy dalej. Kolejnym krokiem będzie wybranie jaki typ portfela chcemy posiadać (tak samo, jak podczas tworzenia nowego) i przechodzimy dalej. Na tym etapie wybieramy opcję mam już ziarno, przechodzimy do kolejnej części i wpisujemy je w następnym okienku. 

ostatnim etapie zostaniemy poproszeni o ustalenie nowego hasła analogicznie jak miało to miejsce podczas tworzenia nowego portfela i jeśli nasze ziarno przepisane zostało prawidłowo odzyskamy dostęp do naszych środków.

Swoje pierwsze bitcoiny możesz nabyć na stronie naszego kantoru kantorbitcoin.pl

 

Powiązane

Bitcoin Cash BCH - opis kryptowaluty

Podatek od bitcoin wg Ministerstwa Finansów - najnowsze wytyczne

» więcej artykułów