theme switch

Jakie rodzaje tokenów możemy wyodrębnić w kryptowalutach?

W świecie kryptowalut zwroty takie jak token, moneta czy kryptowaluta bardzo często używane są zamiennie lub traktowane jako synonimy. Nie do końca jednak jest to prawdą. Monety kryptowalutowe, takie jak np. bitcoin, litecoin mogą znajdować wykorzystanie poza swoją siecią i są niezależnymi aktywami. Tokeny natomiast charakteryzują się tym, że mogą być wykorzystywane w kilku różnych rolach, ale w obrębie jednego ekosystemu. Oprócz tego, że transferują określoną wartość, mogą decydować o prawie głosu w sieci (w zależności od algorytmu), umożliwiać wykorzystywanie wszystkich dostępnych narzędzi lub nawet wpływać na to, w jakim kierunku będzie rozwijała się cała sieć. Bitcoin jest jedną z nielicznych kryptowalut, która nie miała żadnego rodzaju pierwszej oferty publicznej.

Więcej na temat sposobów finansowania projektów kryptowalutowych możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

Rodzaje tokenów

Na cenę tokenów wpływają jego ogólne cechy, takie jak potencjalne wykorzystanie, cechy jakimi wyróżnia się wśród innych oraz oczywiście czynniki czysto spekulacyjne. Podczas oferty publicznej zazwyczaj cena jest narzucana z góry przez twórców projektu, jednak po jej zakończeniu może wzrosnąć kilkaset procent lub stracić 99% swojej wartości. To jaki jest sentyment na rynku oraz czynniki spekulacyjne (wszechobecna reklama, duży "silny" zespół) również wpływają na cenę kryptowaluty. Bardzo dobrze widać na przykładzie np. projektu ICON. Pierwsza oferta publiczna przeprowadzona została w czwartym kwartale 2017 roku, czyli praktycznie w kulminacyjnym punkcie ostatniego rynku byka. Wartość jednego tokena podczas ICO wynosiła 0,25 dolara. Podczas gdy zaczął być notowany na giełdach było to już 0,4 dolara, a w szczytowym punkcie ponad 12 dolarów. Aktualnie mimo, ze projekt cały czas się rozwija,realizuje zakładane cele i technologicznie idzie na przód to cena za jeden token wynosi 0,13 dolara. Jest to spadek o praktycznie 50% od ceny z ICO i 99% od ATH (ang. all time high).

Tokeny użytkowe (ang. utility tokens)

Tokeny dystrybuowane są między użytkowników sieci zazwyczaj w pierwszych ofertach publicznych - ICO (ang. initial coin offering), co jest odpowiednikiem IPO na tradycyjnej giełdzie papierów wartościowych. Jest to najpopularniejszy rodzaj tokenów. Mają one za sobą wsparcie konkretnego projektu i mogą być tworzone np. na platformie ethereum w standardzie  ERC-20. Nawet projekty, które obecnie funkcjonują już na swoich łańcuchach zaczynały jako tokeny ERC-20, np. binance coin, eos, icon oraz wiele innych. Inwestując w tokeny na poziomie ICO należy bardzo uważać, bo tylko 7% z nich jest w ogóle notowane na giełdach, a niektóre znikają od razu gdy uda im się zebrać środki od inwestorów. Wiąże się to więc z ogromnym ryzykiem. Bezpieczniejszym sposobem jest inwestycja w IEO (ang. initial exchange offering), chociaż nawet wtedy nie możemy mieć gwarancji zysku.

Tokeny bezpieczeństwa (ang. security tokens)

Ich dystrybucja przebiega w procesie zwanym STO (ang. security token offering). Różni się tym, że token nie musi być narzędziem pełniącym kilka lub kilkanaście funkcji w swojej sieci, a jest jedynie swojego rodzaju udziałem w firmie, która odpowiada za jego emisję. Zwane są one też tokenami akcyjnymi i są o wiele bardziej regulowane przez prawo, niż tokeny użytkowe. Są one zabezpieczone certyfikatami lub instrumentami finansowymi, które posiadają określoną wartość i nie wynika ona w całości ze spekulacji.

Bitcoina oraz litecoina możesz kupić w naszym kantorze kantorbitcoin.pl:

Kurs bitcoina możesz śledzić w naszym archiwum cenowym, które dostępne jest tutaj.

Powiązane

Amerykańscy politycy wzywają Facebooka do zawieszenia prac nad projektem Libra.

Binance uruchamia kontrakty terminowe i giełdę dla użytkowników z USA.

» więcej artykułów