theme switch

Kontrakty terminowe na bitcoinie - czym są?

Kontrakty terminowe (ang. futures contracts) są umową kupna/sprzedaży co najmniej dwóch stron, które umawiają się na konkretny termin sfinalizowania transakcji w przyszłości, po określonej cenie. Po zawarciu kontraktu obydwie strony muszą kupować i sprzedawać dane aktywo po określonej... » czytaj dalej

Więcej wiadomości