theme switch

Forki bitcoina - dlaczego wartość większości spada praktycznie do zera?

W sieciach bitcoina dziesiątki razy w historii dochodziło do odłamów w łańcuchu głównym, które następnie rozwijały się jako osobny projekt. Proces ten nazywany jest forkiem, ponieważ sieć na wzór “widelca” dzieli się na jeden lub kilka osobnych łańcuchów. Każdy z nich zachowuje... » czytaj dalej

Więcej wiadomości