theme switch

Większość day-traderów traci wszystkie swoje środki. Jak temu zapobiec?

Day-trading, czyli inwestowanie krótkoterminowe, wykonywanie kilkunastu transakcji dziennie lub tygodniowo i poleganie na dziennych wahaniach cenowych jest to metoda wykorzystywana przez spekulantów, której celem jest w miarę szybkie przemnożenie kapitału. Większość osób, które... » czytaj dalej

Więcej wiadomości