theme switch

Technologia blockchain - do czego jest nam w ogóle potrzebna?

Technologia blockchain pozwala na zapis transakcji znajdujący się w zdecentralizowanej sieci, do której  każdy ma wgląd na takich samych warunkach. Wykorzystuje ona model komunikacji P2P (ang. peer-to-peer), gdzie nie ma nadrzędnych jednostek, a wszyscy użytkownicy w sieci są sobie równi. Prowadzony jest zapis transakcji, jak ma to miejsce np. w sieci bitcoina, ale także może służyć do przesyłania między sobą informacji lub pieniędzy.

Technologia blockchain i sieć bitcoina

Transakcje gromadzone są w bloki w których dochodzi do wspólnego zaszyfrowania, a następnie walidacji ich poprawności. Opierając się na tym zjawisku powstał system rozproszonej księgi, która pozwala na rejestrowanie każdej transakcji w wielu miejscach jednocześnie. Jeśli więc dochodzi do zmian w łańcuchu to większość walidatorów posiadająca znaczną część mocy obliczeniowej musi się na nie zgodzić. Zapewnia to wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ albo trzeba by wejść w posiadanie znacznej części mocy obliczeniowej sieci, co z punktu widzenia teorii gier nie ma sensu, ponieważ kosztowałoby nas to więcej, niż ewentualna korzyść jaką moglibyśmy z tego tytułu osiągnąć.

Drugim rozwiązaniem jest jednoczesna zmiana u wszystkich użytkowników danego rekordu jednocześnie, aby nie pozostała żadna kopia, która wskazywałaby na to że doszło do zmiany niezgodnej z algorytmem sieci. Trudność tych procesów sprawiła, że od początku istnienia sieci bitcoina, nigdy nie została ona zhackowana i działa nieprzerwanie od 2009 roku.

Główne zalety jakie możemy więc wyróżnić w takiej sieci, w których wykorzystywana jest technologia blockchain to:

  • bezpieczeństwo (ze względu na wyżej opisane mechanizmy),
  • niski koszt utworzenia sieci - ze względu na to, że jest ona rozproszona nie ma potrzeby tworzenia zaawansowanych systemów serwerowych, które w jednym centralnym punkcie odpowiadałyby za całą infrastrukturę sieci
  • brak komercjalizacji danych (żaden podmiot nie jest w stanie gromadzić danych na temat swoich użytkowników, aby następnie dalej móc je komercjalizować)
  • przejrzystość (wszystkie transakcje w sieciach blockchain są przejrzyste, a więc jesteśmy w stanie prześledzić każdą z nich, co pozwala na dokładnie ustalenie pochodzenia naszych funduszy.

Twórca bitcoina jako pierwszy wykorzystał zdecentralizowane systemy połączone z technologią blockchain, co pozwoliło mu rozwiązać tzw. problem podwójnego wydatkowania, który dotychczas uniemożliwiał ich prawidłowe funkcjonowanie.

Powiązane

Anonimowość i prywatność w świecie kryptowalut - podstawowe aspekty technologii

Jak sieć błyskawiczna usprawnia działanie bitcoina?

» więcej artykułów