theme switch

Organizacje nadzoru finansowego domagają się regulacji i zakazania stablecoinów.

Rada Stabilności Finansowej w USA opublikowała raport w którym ustosunkowała się do kryptowalut, a w szczególności do stablecoinów. Jest to organizacja, która powstała w celu koordynowania na poziomie międzynarodowym krajowych i międzynarodowych organów finansowych. Do ich zadań należą między innymi tworzenie skutecznych dla Państw regulacji w sektorach finansowych oraz ich nadzór. Warto dodać że ich ustalenia nie są wiążące, ani nie tworzą nowych przepisów prawnych.

Stablecoiny to rodzaj waluty cyfrowej, który z założenia nie podlega wahaniom kursowym, a jego cena jest powiązana z innym aktywem, np. dolarem. Więcej na ich temat możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule. W dokumencie możemy przeczytać, że kryptowaluty pozwoliły na "zwiększenie efektywności świadczenia usług finansowych", jednak ich adopcja na zbyt szeroką skalę może być zagrożeniem. Kryptowaluty kreują wartość, która jest poza kontrolą centralnego organu, nad którym władzę mają określone podmioty. Rozważają oni możliwość, aby na poziomach lokalnych jurysdykcji zalecać władzom wprowadzenie zakazów korzystania ze stablecoinów.

Jakie obawy w stosunku do kryptowalut mają twórcy raportu?

W zdecentralizowanej sieci, która tworzyłaby niezależną infrastrukturę płatniczą niemożliwym byłoby kontrolowanie przepływów pieniężnych, oraz ustalanie do kogo należą określone salda. Pozwoliłoby to na powstanie "szarej strefy" stosowanej do unikania opodatkowania, lub transferu środków wątpliwego pochodzenia. Ponadto jeśli zostałyby one zasymilowane przez użytkowników na zbyt dużą skalę, mogłoby dojść do zaburzenia płynności finansowej w bankach, a nawet ich powolnego upadku.

Proponowane obostrzenia dla stablecoinów.

Rada Stabilności Finansowej proponuje między innymi, aby kompleksowo nadzorować i regulować ich przepływ; w taki sposób, aby był proporcjonalny do ryzyka jakie jest związane z ich wykorzystaniem. Optują również za systemami "ochrony" umożliwiającymi przechowywanie danych użytkowników oraz ustaleniem centralnych organów, które mogłyby nimi zarządzać. W dłuższej perspektywie czasowej oznaczałoby to przyjęcie podobnego zakresu regulacji, do tego, jaki obowiązuje w bankach oraz u większości dostawców usług finansowych. Dodają również, że obecnie ryzyko wynikające z wykorzystania stablecoinów jest ograniczone, ponieważ ich przepływ odbywa się na niewielką skalę.

Jak już podkreślaliśmy w tym artykule, organ ten nie ma wiążącej mocy prawnej do tworzenia i egzekwowania prawa, ale może mieć duże znaczenie opiniotwórcze dla innych podmiotów, które się tym zajmują.

Całość raportu dostępna jest tutaj.

Bitcoina oraz litecoina możesz kupić w naszym kantorze kantorbitcoin.pl:

Kurs bitcoina możesz śledzić w naszym archiwum cenowym, które dostępne jest tutaj.

Powiązane

Na czym polega Staking? Które z kryptowalut wykorzystują ten mechanizm?

Ethereum pomimo ostatnich spadków bije rekordy używalności.

» więcej artykułów