theme switch

Czy FBI jest w stanie namierzyć transakcje wykonywane za pomocą monero?

Bardzo wiele kryptowalut zostało uruchomione w ślad po pierwszych zauważalnych sukcesach bitcoina. Twórcy każdego kolejnego projektu mieli na celu poprawienie jak największej ilości wad obecnych w tej walucie cyfrowej i ulepszenie ich. Jak łatwo możemy zauważyć większość z nich skończyła z marnym skutkiem, a tylko niektórym udało się przebić na rynku. Jedną z kryptowalut, której głównym celem jest skupienie się na całkowicie anonimowych transakcjach jest monero. Jest to waluta cyfrowa o największej kapitalizacji, z tych które skupiają się na prywatności. Jednocześnie posiada najbardziej rozwinięte mechanizmy, które utrudniają namierzenie transakcji wykonanych za jej pomocą.

Czym jest monero?

Jest to kryptowaluta, która powstała w 2014 roku i działa w otwartej zorientowanej na prywatności sieci blockchain, która oparta jest na anonimowości. Blockchain tej waluty cyfrowej celowo zaprojektowany jest w taki sposób, aby był nieprzejrzysty. Szczegóły transakcji takie jak tożsamość nadawcy i odbiorcy oraz ilość wykonywanych między nimi transakcji są anonimowe i nikt (nawet twórcy) nie ma do nich dostępu. W podobnie jak w przypadku bitcoina wygląda sytuacja "równości" użytkowników w sieci - opiera się ona na egalitarnym systemie, w którym wszyscy użytkownicy mają takie same prawa. Podczas uruchamiania sieci programiści nie zachowali dla siebie żadnych udziałów i poprzez wsparcie społeczności jaka zgromadziła się dookoła sieci byli w stanie kontynuować dalsze prace nad projektem. Wydobycie monero może być prowadzone na zwykłym komputerze (będzie on stanowił węzeł w sieci) i nie wymaga specjalnego sprzętu takiego jak specyficzne układy scalone (ASIC). Działa ono na wszystkich wiodących platformach, między innymi takich jak Windows, MacOS, Linux, Android.

Jakie mechanizmy prywatności wykorzystuje monero?

Sygnatury pierścieniowe - anonimowość nadawcy

Jest to mechanizm, który umożliwia użytkownikowi ukrycie swojej tożsamości przed innymi osobami w sieci. Są to anonimowe podpisy cyfrowe wychodzące od jednego z członków sieci, ale nie jest widoczne kto podpisał określoną transakcję. Aby wygenerować taką sygnaturę sieć wykorzystuje kombinację kluczy z konta nadawcy i umieszcza je w kluczach publicznych na łańcuchu bloków, co czyni go unikalnym i prywatnym. Obliczeniowo niemożliwe jest  ustalenie, który z kluczy został użyty do utworzenia tak złożonej sygnatury.

Rys. 1. - Mechanizm transakcji wykorzystujących standardowy typ sygnatur.

Rys. 2. - Mechanizm transakcji wykorzystujący transakcje z pierścieniowymi sygnaturami..

Ring CT - anonimowość kwoty transakcji

To technologia kryptograficzna, która umożliwia ukrycie jaka ilość monero wysyłana jest w danej transakcji. W większości kryptowalut kwoty transakcji są przesyłane w postaci zwykłego tekstu, widocznego dla każdego obserwatora. Ring CT utrzymuje pofuność tej informacji. Odpowiedni mechanizm zobowiązań kryptograficznych powoduje, że nadawca musi "udowodnić" posiadanie wystarczających środków do przesłania ich w określonej kwocie, ale nie ma konieczności ujawniania jej. Ze względu na ten mechanizm jest to jedna z nielicznych kryptowalut w których nie da się określić "listy najbogatszych" użytkowników.

Ukryte adresy - anonimowość odbiorcy

Wszystkie transakcje w sieci monero wykorzystują ukryte jednorazowe adresy publiczne, w celu ochrony prywatności odbiorcy. Raz użyty adres, który został zapisany w otwartej sieci, do której każdy ma dostęp staje się nieważny. Odbiorca może uzyskać dostęp do środków wysyłanych na ukryty adres bez ujawniania żadnych publicznych informacji.

Połączenie tych trzech mechanizmów zapewnia anonimowość nadawcy, odbiorcy oraz wielkości transakcji. Prześledzenie transakcji wykonywanych w sieci jest niemożliwe i nawet FBI nie byłoby w stanie ich rozszyfrować i namierzyć.

Poniższy wykład w detalach opisuje mechanizm działania monero i różnice pomiędzy XMR a bitcoinem.

Więcej na temat działania technologii blockchain na przykładzie ethereum możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

 

Powiązane

Kurs bitcoina w 2019 roku - podsumowanie i prognozy.

Największa Amerykańska giełda debiutuje na tradycyjnej giełdzie.

» więcej artykułów