theme switch

Czym są instrumenty pochodne? - Kryzys finansowy w latach 2007-2009.

Instrumenty pochodne (derywatywy) tu umowy finansowe między kilkoma stronami (co najmniej dwoma), które opierają się na przyszłej cenie danego aktywa. Przykładem derywat są papiery wartościowe, których wartość pochodzi z bazowego aktywa lub wskaźnika na podstawie którego dojdzie w przyszłości do transakcji. W derywatywach możemy wyróżnić min. dwa rodzaje kontraktów terminowych. Futures, które są regulowane za pomocą giełd i opisaliśmy je w poprzednim artykule, oraz forwards.

Kontrakty forwards.

Są one przedmiotem obrotu na nieregulowanych giełdach (ang. over-the-counter, OTC.) więc oprócz ryzyka jakie wynika już z samego kontraktu istnieje też tzw. ryzyko kontrahenta i nie możemy mieć 100% pewności, że druga strona wywiąże się całkowicie ze swoich zobowiązań. Strony mogą ustalić między sobą ilość bazowego instrumentu, który zostanie zawarty w kontrakcie po określonej cenie i powinien być on zrealizowany w określonym terminie zapadalności. Przedmiotem transakcji niekoniecznie muszą być pieniądze, kontrakt może opierać się na wymianie barterowej, chociaż jest to mało spopularyzowana forma.

Swapy.

Są to pochodne instrumenty, które pozwalają na przeniesienie ryzyka kredytowego na inny podmiot za określoną cenę. Pozwalają również na zmianę stóp procentowych, aby zmieniać oprocentowanie pożyczki np. ze stałego na zmienne. Transakcje te często zawierali inwestorzy, którzy chcieli zabezpieczyć się przed upadkiem emitenta, od którego kupili np. akcje lub obligacje. Źle zarządzane swapy były katalizatorem do kryzysu finansowego w USA w 2007-2009 roku. Niewielkim grupom inwestorów udało się zarobić dzięki nim wiele milionów dolarów, podczas gdy inni tracili całe majątki. Kryzys ten był spowodowany bańką na rynku nieruchomości, gdy banki udzielały kredytów na mieszkanie każdemu (tzw. kredyty subprime), bez względu na to czy wykazuje on jakiekolwiek dochody. Następnie były one przenoszone na dwie spółki utworzone przez Amerykański bank centralny (Fannie Mae i Freddie Mac) i w szczytowym punkcie posiadały ponad 50% wszystkich kredytów hipotecznych w kraju. Problem ten został przedstawiony w filmie pt: "Big short", którego fabuła nawiązuje do tego właśnie wydarzenia.

Jak możemy zauważyć w czasach mini-kryzysów gospodarczych cena bitcoina zazwyczaj notuje znaczne wzrosty, a jego wolumen mocno odbiega od średniej. Przykładem może być sytuacja w Argentynie czy Wenezueli, gdzie ich narodowa waluta gwałtownie traci na wartości i ludzie uciekają do takich aktywów jak złoto czy bitcoin, aby zachować siłę nabywczą pieniądza.

Bitcoina oraz litecoina możesz kupić w naszym kantorze kantorbitcoin.pl:

Kurs bitcoina możesz śledzić w naszym archiwum cenowym, które dostępne jest tutaj.

Powiązane

Na szczycie G7 odbyła się dyskusja na temat regulacji kryptowalut.

Tesla kupuje bitcoiny o wartości 1,5 miliarda dolarów!

» więcej artykułów