theme switch

W jaki sposób działają wyrocznie blockchainowe i czym one są?

Łańcuchy bloków oraz inteligentne kontrakty są w stanie przetwarzać jedynie te informacje, które znajdują się w ich sieci. Jeśli jakaś część informacji znajduje się w innej sieci lub poza nią to dostęp do nich jest bardzo ograniczony. Aby kontrakty mogły spełniać swoją funkcję w pożądany sposób, bardzo często potrzebują informacji, które wykraczają poza sieci kryptowalut i pochodzą ze świata zewnętrznego. W tym miejscu świetnie swoją rolę spełniają tzw. "wyrocznie" (ang. oracles). Umożliwiają one weryfikację i przesyłanie informacji o rzeczywistych zdarzeniach do inteligentnych kontraktów, co znacznie rozszerza spektrum działalności w których mogą być wykorzystane. Ich głównym zadaniem jest to, aby zapewnić jak największe zaufanie do projektów DeFi, które w ostatnim czasie podbijają rynek kryptowalut.

Przetwarzanie danych w wyroczniach blockchain (ang. blockchain oracles)

Informacje znajdujące się w wyroczniach mogą pochodzić z wielu źródeł. Mogą to być źródła sprzętowe lub oprogramowanie. Sprzętowe wyrocznie zbierają dane bezpośrednio ze świata fizycznego i przekształcają je w wartości cyfrowe, które można wprowadzić do inteligentnych kontraktów (należą do nich skanery kodów kreskowych i czujniki, które aktywnie lub pasywnie zbierają dane, przesyłając je następnie do umowy.) Wyrocznie, które czerpią informacje z oprogramowania uzyskują je głównie ze źródeł internetowych. Mogą to być takie dane jak temperatura na dworze, pogoda, wahania cenowe określonego aktywa czy nawet historyczne zapisy transakcji. W przypadku łańcuchów bloków informacje te zwykle pochodzą z giełd kryptowalut. Inteligentne kontrakty zaprojektowane są w taki sposób, aby uzyskać odpowiednie informacje dopiero w odpowiedzi, gdy zostaną wywołane. Wiąże się to z pobraniem opłaty za ich przetworzenie. W przypadku najpopularniejszej aktualnie sieci - ethereum, opłata ta pobierana jest w formie "gazu".

Decentralizacja wyroczni blockchainowych

Wyrocznie mogą działać w scentralizowanych lub zdecentralizowanych formach. Korzystanie ze scentralizowanych wyroczni jest ryzykowne, ponieważ są one kontrolowane przez jedną organizację lub jednostkę, która na wyłączność dostarcza dane do inteligentnych kontraktów. Głównym problemem takich rozwiązań jest jednak istnienie pojedynczego punktu awarii, co sprawia, że obsługiwany przez wyrocznię kontrakt jest bardziej podatny na ataki hakerskie czy też celowe, szkodliwe działania zarządzających nim osób.

Zdecentralizowane wyrocznie są wolniejsze jeśli chodzi o prędkość ich działania, ale pozwalają na uniknięcie ryzyka kontrahenta. Informacje, które są w nich przetwarzane pochodzą z kilku źródeł, co zwiększa wiarygodność dostarczanych informacji. Decyzja o potwierdzeniu prawdziwości przekazywanej informacji podejmowana jest na drodze konsensusu, przez większość węzłów, które tworzą sieć.

Kryptowaluty bazujące na blockchainowych wyroczniach

Jednymi z najpopularniejszych kryptowalut, które służą do zarządzania wyroczniami wspierającymi projekty DeFi jest chainlink z tokenem LINK oraz Band Protocol z tokenem BAND. Coraz popularniejsze są także projekty, które oferują decentralizację sieci, eliminując przy tym zmienność i łącząc kryptowaluty z klasycznymi instrumentami finansowymi, często powiązanymi z dolarem.

 

 

 

 

Powiązane

Rosja nie wprowadzi ograniczeń dla bitcoina w 2017

Bitcoin okrzyknięty najlepszą inwestycją ostatniej dekady

» więcej artykułów