theme switch

Kurs bitcoina w fazie akumulacji. Czy ma szansę na wybicie?

Halving bitcoina miał miejsce na początku maja bieżącego roku i od tego czasu upłynęły już prawie dwa miesiące. Kurs bitcoina nie uległ znacznej zmianie w tym przedziale czasowym i zanotował sumaryczny wzrost na poziomie około 7-8%. Mimo, że od czasu zmniejszenia podaży bitcoina do sieci, jego kurs nie uległ znacznej zmianie możemy zauważyć, że ulegał dość intensywnym ruchom, ale w dość wąskim kanale cenowym.

Analiza techniczna - kurs bitcoina

Kurs bitcoina w parze do dolara USD/BTC.

Możemy zauważyć, że na poziomie 10 tys. dolarów (39,5 tys. PLN) znajduje się znaczna linia oporu, od której odbija się za każdym razem, gdy się do niej zbliży. Analogiczna linia wsparcia jest również przy wartościach około 9 tys. dolarów (35,6 tys. PLN). Za każdym razem gdy kurs zbliża się do tej wartości znów ulega wybiciu. W skrajnych puntach, przez ostatnie dwa miesiące osiągnął on szczytową wartość ok. 10,4 tys. dolarów (41,4 tys. PLN) oraz 8,6 tys. dolara w dołku (34 tys. PLN). Jeśli kurs bitcoina znacznie wybije się poza jedną z tych linii może to stanowić wyznacznik dla dalszego trendu.

Wskaźnik MACD

Jest to wskaźnik, który określa rozbieżność średniej ruchomej dywergencji. Gdy wskaźnik ten (niebieska linia) przecina linię sygnałową od dołu (czerwoną linię) jest to sygnał do kupna badanego aktywa. Ostatnie takie przecięcie na sześciogodzinnym interwale czasowym mogliśmy zaobserwować około dwóch dni temu, gdy kurs bitcoina oscylował na poziomie zbliżonym do aktualnego - tj. ok. 9150 dolarów (36,2 tys PLN). Jeśli cena miałaby dalej podążać wyznaczonym po halvingu kanałem cenowym to wskazywałoby na kolejne podejście do linii oporu na poziomie 10 tys. dolarów (39,5 tys. PLN).

Wskaźnik MACD dla sześciogodzinnego interwału czasowego kursu bitcoina w parze do dolara (BTC/USD) (ang. Moving Average Convergence Divergence)

Wstęgi Bollingera

Jest to wskaźnik, który bazuje na odchyleniach standardowych od średniej. Odchylenie standardowe to parametr, który mówi nam jak bardzo dane wielkości rozrzucone są dookoła jej średniej, czyli inaczej mówiąc mierzy ich zmienność. Im większe odchylenie, tym dalej od średniej pojawiają się badane punkty. Wskaźnik ten składa się z linii środkowej (zielonej) oraz dwóch pasm powyżej oraz poniżej jej. Obrazuje nam on czy mamy do czynienia z dużą zmiennością na rynku. Im mniejsza jest zmienność rynku, tym pasma będą bliżej siebie, ponieważ odchylenie standardowe będzie miało niewielkie wartości. Środkowa linia inaczej nazywana jest też prostą średnią krocząca (ang - simple moving average, SMA) i standardowo bazuje na ostatnich dwudziestu dniach. Wskaźnik ten interpretowany jest następująco:

  • Jeśli kurs przebije górną wstęgę, możemy zakładać, że rynek jest przesycony, a w najbliższym czasie można spodziewać spadków
  • Jeśli kurs przebije dolną wstęgę, możemy zakładać, że rynek jest wyprzedane oraz analogicznie spodziewamy się wtedy wzrostów.

Wstęgi Bollingera na sześciogodzinnym interwale czasowym kursu bitcoina w parze do dolara BTC/USD.

Aktualnie wstęgi na sześciogodzinnym interwale czasowym są bardzo blisko od siebie, co zgodnie z interpretacjami tego wskaźnika oznaczałoby, że niedługo może dojść do znacznych ruchów cenowych w górę lub w dół i zakończy okres konsolidacji.

Zdecydowanie te informacje są wykorzystywane jako dodatek do innych narzędzi, a sam wskaźnik nie powinien determinować momentu kupna lub sprzedaży.

Więcej na temat działania wskaźników wykorzystywanych do analizy technicznej możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

Powyższy tekst jest subiektywną opinią autora i nie stanowi porady inwestycyjnej, dlatego ani w całości, ani żadna jego część nie powinna być interpretowana jako rekomendacja w zakresie inwestycji na rynku kryptowalut czy rynkach finansowych.

Powiązane

Wybory prezydenckie w USA - jak ich wynik może wpłynąć na rynek kryptowalut?

Czy kopanie kryptowalut jest rentowne?

» więcej artykułów