theme switch

Czym są instrumenty pochodne? - Kryzys finansowy w latach 2007-2009.

Instrumenty pochodne (derywatywy) tu umowy finansowe między kilkoma stronami (co najmniej dwoma), które opierają się na przyszłej cenie danego aktywa. Przykładem derywat są papiery wartościowe, których wartość pochodzi z bazowego aktywa lub wskaźnika na podstawie którego dojdzie w przyszłości... » czytaj dalej

Więcej wiadomości