theme switch

Aktualizacja w sieci bitcoina - czym jest Taproot?

Sieci blockchain ze względu na swój zdecentralizowany charakter, aby dokonać aktualizacji i jakichkolwiek zmian w jej dotychczasowym działaniu muszą dokonać tzw. rozwidlenia (ang. fork). Może mieć ono dwojaki chakrater – albo są to zmiany spowodowane modyfikacjami parametrów w sieci, które muszą zostać zaakceptowane przez większość węzłów, aby mogły zajść w sieci głównej (tzw. hard fork), albo mogą występować w formie aktualizacji oprogramowania, która nie prowadzi do podziału łańcucha głównego (ang. soft fork). Jedną z takich aktualizacji była aktualizacja Segwit, która wdrożyła nowy typ adresów (pozwalając obniżyć opłaty transakcyjne), jednocześnie działając w pełni kompatybilnie ze starymi adresami.

Aktualizacja Taproot

Aktualizacja ta wprowadza zmiany w działaniu skryptów wykorzystywanych przez bitcoina, które są niezbędne, aby wygenerować dla każdego z użytkowników niezbędny, unikalny adres. Adresy mogą istnieć w różnych formatach i składają się z klucza publicznego, który jest niezbędny, aby przetransferować na niego środki oraz klucza prywatnego, który zapewnia nam do nich dostęp i umożliwia wykonywanie transakcji. Więcej na ten temat możesz przeczytać w naszym wcześniejszym artykule.

Aktualizacja Taproot zwiększa prywatność adresów pozwalając ukryć informacje na temat elementów zawartych w nich, które mogą ulegać zmianie (np. takie jak wielosygnaturowość, timelock, off-chain transfer w sieci błyskawicznej) i w zapisie otwartej księgi blockchain będą one wyglądać jak pojedyncza transakcja wykonana standardowym sposobem peer-to-peer. Informacjami jakie będą nadal jawne to odbiorca, nadawca, sumaryczna wartość transakcji, czas jej wykonania oraz blok w którym została ona zwalidowana.

Aktualizacja ta zniesie również elastyczność podpisów, które mogły być zmienione w chwili, gdyby większość walidatorów (51% mocy obliczeniowej sieci) miało taką chęć. Zmiana ta spowodowałaby, że transakcja nie widniałaby w rejestrze, przez co uznano by że nigdy do niej nie doszło, co umożliwiłoby ponownie wydać środki, które zostały w niej przesłane i w większej skali zaburzyło cały przepływ informacji w sieci blockchain.

Powiązane

Oracles w świecie blockchain: Jak łączą się światy online i offline?

Jakie główne algorytmy wykorzystuje sieć blockchain?

» więcej artykułów