theme switch

Gary Gensler - przewodniczący SEC klasyfikuje bitcoina jako towar

Przewodniczący Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (ang. SEC – U.S. Securities and Exchange Commission) - Gary Gensler, wypowiedział się, że pod względem prawnym bitcoin mógłby... » czytaj dalej

Czy powstanie ETF oparty o bitcoina?

ETF’y są to fundusze inwestycyjne, którego jednostki są przedmiotem obrotu na rynkach finansowych. Ich głównym zadaniem jest to, aby cenowo odwzorowywać z jak największą dokładnością posiadane aktywa oraz indeksy w jednostkach funduszu wypuszczonych do emisji. W USA ETF'y funkcjonują już... » czytaj dalej

Kurs bitcoin w 2018 roku spadł o 80% - co przyniesie rok 2019?

Rok 2018 witaliśmy w świetnych nastrojach, świeżo po tym jak kurs bitcoin osiągnął najwyższą wartość w historii, przekraczając 19500 USD. W kantorze kantorbitcoin.pl cena za bitcoina zbliżała się do granicy 70000... » czytaj dalej

Więcej wiadomości